+48 500 155 583 naraznadwa@hotmail.com

Metody

Jakie metody stosujemy? Jakimi metodami uczyć muzyki dziecko?

Na pewno każdy, kto kiedykolwiek postanowił osiągnąć wybrany przez siebie cel zgodzi się, że wybór drogi do jego zdobycia odgrywa ogromną rolę. To, w jaki sposób dążymy do celu, może zdeterminować powodzenie całego przedsięwzięcia. Dlatego wybór sposobu, czyli metody jest tak istotny. Wybierając jakiekolwiek zajęcia dla małych dzieci, warto zbadać, jakie prowadzący stawia cele, czemu służą wykorzystywane podczas zajęć pomoce, jaki efekt przyniosą zabiegi, którym poddawane są dzieci i czy są one dostosowane do ich fazy rozwojowej. Na przykład: nie ma nic złego w zabawie czy wykorzystaniu instrumentów perkusyjnych, jeżeli służą one osiągnięciu celu muzycznego, a nie są tylko miłą zabawą w gronie rówieśników.

Dlatego w Na raz Na Dwa opieramy się w swoich działaniach na dwóch filarach: co do metody stosujemy założenia Teorii uczenia się muzyki Profesora Edwina E. Gordona, co do repertuaru zaś, wykorzystujemy w kształceniu muzycznym małych dzieci bogaty repertuar polskiego folkloru muzycznego.

Teoria uczenia się muzyki Edwina E. Gordona

Profesor Edwin Elias Gordon, amerykański psycholog muzyki, prawie całe swoje życie poświęcił badaniom dotyczącym sposobu uczenia się muzyki przez dzieci. Poszukiwał odpowiedzi na pytanie, co i jak zrobić, aby osiągnąć najlepsze efekty. Podczas swoich obserwacji zauważył, że proces uczenia się muzyki przebiega u dziecka podobnie, jak proces uczenia się języka ojczystego. To odkrycie stanowi podstawę jego teorii uczenia się muzyki. Przede wszystkim prof. E. E. Gordon doszedł do wniosku, że najpierw trzeba ciągle słuchać różnorodnych przykładów, aby potem poprawnie mówić. Analogicznie dzieje się z nauką muzyki – słuchanie wielu różnych przykładów jest fundamentem poprawnego jej wykonywania w przyszłości.

Polski folklor dziecięcy

Muzyka ludowa odgrywa znaczącą rolę w umuzykalnieniu dzieci. Po pierwsze zakorzeniona jest w rodzimych tradycjach muzycznych, a więc dzięki jej prostym formom melodycznym i rytmicznym, umożliwia dzieciom bezproblemowe wejście w świat muzyki tradycyjnej dla jego kręgu kulturowego. Poprzez obcowanie z folklorem, dzieci szybko uczą się muzycznego języka. Po drugie wytwory muzyki ludowej powstawały, aby komentować  sytuacje, obrzędy, tradycje społeczne, czyli to, co dla wyznaczonej grupy społecznej było w jakiś sposób istotne. Muzyka była im bliska, wyrażała ich uczucia – towarzyszyła człowiekowi. Węgierski pedagog Zoltan Kodály podkreślał, że pieśń ludowa jest podstawą kształcenia muzycznego dzieci i kluczem do zrozumienia muzyki.