+48 500 155 583 naraznadwa@hotmail.com

Wspomaganie rozwoju

Kiedy zacząć umuzykalniać dziecko? Jaki wpływ ma rodzic na rozwój muzykalności dziecka? Po co zajęcia umuzykalniające?

Zaskakujące, jak wiele kluczowych umiejętności zdobywa człowiek już w pierwszych trzech latach swojego życia. Przede wszystkim zaczyna się przemieszczać, aby poznać otoczenie, w którym przebywa, wszystkimi możliwymi zmysłami. Po drugie uczy się sztuki komunikacji z tym otoczeniem, wydając dźwięki, a potem wypowiadając słowa i zdania. Który z nas rodziców nie wyczekiwał pierwszych słów i pierwszych kroków swojego dziecka? Można powiedzieć, że to okres prenatalny i pierwsze osiemnaście miesięcy życia dziecka jest okresem najważniejszym dla tworzących się w mózgu struktur, które później stanowią swoistą bazę do uczenia się. Dlatego tak ważne jest wspomaganie przez rodziców i opiekunów rozwoju w jego pierwszej fazie, w myśl porzekadła: „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”. Przede wszystkim to rodzice, jako pierwsi nauczyciele, mają największy wpływ na rozwój dziecka. To od nich dziecko uczy się mówić i dzięki nim zdobywa nowe sprawności. Także pierwsze spotkanie ze światem muzyki odbywa się w najbliższym otoczeniu rodziny, mimo że rodzice i inni opiekunowie dziecka nie muszą być wcale przygotowani do wprowadzenia dziecka w rozumienie muzyki. Dzieci od początku swoich dni są kołysane, nuci i śpiewa się im kołysanki i piosenki, opowiada rytmizowane wierszyki i wyliczanki, zachęca się je do wyrażania emocji poprzez ruch. Świat muzyki jest przecież dostępny wszystkim bez wyjątku. Po co więc zajęcia umuzykalniające w tak wczesnym etapie życia dziecka? Bo dzięki nim znacznie rozwinie się ów „baza” niezbędna do pogłębionego uczenia się muzyki i jej rozumienia w przyszłości. Profesor Edwin E. Gordon porównał uczenie się muzyki do uczenia się języka. Aby zacząć się nim posługiwać, musimy być na to gotowi pod względem fizjologicznym (gotowość aparatu mowy), ale także musimy zgromadzić odpowiedni materiał – słownik. Konieczne jest także ćwiczenie i nauka poprzez naśladowanie. Podobnie podczas zajęć umuzykalniających: nauczyciel zapoznaje dziecko i rodzica z bogactwem melodii, rytmów, skal i metrów, aby gdy będzie ono gotowe, włączyć się czynnie w muzyczny dialog.