+48 500 155 583 naraznadwa@hotmail.com

Zajęcia wokalne dla dzieci

Chór jak szkoła muzyczna? Właśnie! Naukę utworu łączymy ze starannie opracowanymi zadaniami muzycznymi z zakresu zasad muzyki i kształcenia słuchu. To zajęcia przeznaczone dla tych, którzy chcą rozwijać swoje wokalne kompetencje i lubią śpiew w grupie. Podczas zajęć wokalnych dzieci pracują nad właściwą postawą, poprawną emisją głosu i uczą się „współpracować” z akompaniamentem. Śpiewają piosenki im bliskie, starannie dobrane pod katem ich możliwości wokalnych. Nauce piosenek towarzyszą różne zabawy muzyczne. Zajęcia trwają 45 minut.

Pdczas zajęć:

  • pracujemy nad głosem dziecka: prawidłowe oddychanie i postawa ciała, rozluźnianie, ćwiczenie emisji, dykcji, poprawnej intonacji. Kształcenie słuchu (melodycznego, rytmicznego i harmonicznego), ćwiczenia mowy i ćwiczenia logorytmiczne,
  • koordynujemy ruch przy muzyce: zabawy ruchowe ze śpiewem i z towarzyszeniem instrumentu, ilustracje, improwizacje i inscenizacje ruchowe, ćwiczenia rytmiczne,
  • poznajemy bogatą, dziecięcą literaturę muzyczną, polską i obcą,
  • wykonujemy muzyczne ćwiczenia twórcze,
  • uczymy się obycia ze sceną i ruchu scenicznego,
  • uczymy się współpracować z dyrygentem i akompaniatorem.

Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat!